Nhẫn Ngọc Bích Canada bọc 2 đồng tiền vàng giữ tiền

Liên hệ

  • Vàng 18K610: Từ 1,2 – 1,3 chỉ
  • Đá: Ngọc Bích Canada tự nhiên 5li bảng bo