Cặp nhẫn Rồng Rồng – Phụng Phụng chầu Cz trắng phong thủy

Liên hệ


– Vàng 18K610: 2,55 chỉ nữ – 2,6 chỉ nam;
– Đá Cz trắng 3li tròn;