Vòng tay trầm hương núi Việt Nam

Liên hệ

  • vòng tay trầm hương tự nhiên thiết kế hình bi tròn đủ size cho quý khách hàng lựa chọn, giúp trừ khử điềm xấu, thu hút may mắn cho người đeo.
  • 100% trầm hương tự nhiên