Nhẫn đầu Rồng mini cỡ nhỏ 7 CHỈ vàng 18K phong thủy (nhẫn tự vệ)

Liên hệ

Nhẫn đầu rồng nam mini này là nhẫn đầu rồng vàng 18K chuẩn (có giấy phổ tuổi vàng). ANH EM cứ an tâm alo RIOGEMs thiết kế lại mẫu phù hợp với kinh tế từng người nhé!

– Vàng 18K610: 7 chỉ;

– Đá nhẫn tạo đỏ hàng thường