Nhẫn Kim Tiền vàng chạy 2 hàng đá xanh dương trắng hợp MỘC – THỦY

3.450.0004.500.000

– Vàng 18K630%: 1,3 chỉ

– Đá tấm trắng xanh dương thường (hợp mệnh MỘC, mệnh THỦY)