Nhẫn kim tiền vàng chạy 2 hàng đá xanh dương trắng phong thủy RIOGEMs

3.450.0004.500.000

Nhẫn kim tiền đính 2 viền đá tấm trắng xanh cho nam vàng phong thủy RIOGEMs

– Vàng 18K630%: 1,3 chỉ

– Đá tấm trắng xanh dương thường (hợp mệnh MỘC, mệnh THỦY)

– Thợ gia công tại Buôn mê

– Hợp người mệnh MỘC, THỦY, làm ăn buôn bán lớn/nhỏ, bất động sản, cho vay,….