Nhẫn trầm hương bọc 5 đồng tiền VÀNG 18K

Liên hệ

– Vàng 18K610: tầm 1 chỉ

– Trầm hương thật 100%