Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh nam nữ 2,5 chỉ vàng (xoay 360)

15.085.09416.220.531

– Vàng 18K610: nam/nữ tầm 2,5 chỉ (xoay được), 2 lớp vàng, bảng 10li

– Nhẫn Bát Nhã tâm kinh nam nữ; nhẫn bát nhã tâm kinh vàng 9999, nhẫn bát nhã tâm kinh đeo ngón nào