Nhẫn Ngọc Bích Canada viền hoa văn vàng phong thủy – Bảng 10li

Liên hệ

Nhẫn Ngọc Bích Canada bản Vuống 10 li

  • Vàng 18K610: ~ 1.45 chỉ
  • Ngọc Bích Canada bảng vuông 10 li
  • Ni tay 16-30