Nhẫn nam chữ vạn đúc vàng nguyên khối phong thủy

Liên hệ

– Vàng 18K610: 3,8 chỉ;