Nhẫn nam càng long rồng vàng cánh dơi ngậm đá đỏ RIOGEMs

- Vàng 18K610: 6 chỉ;

- Nhẫn càng lòng bằng ngọc-ngà tự nhiên 100%: 14li

- Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;

- Thích hợp anh em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,...

1gt

2yn

3phù hợp

4.sp lien quan