Nhẫn Kim Tiền chạy 2 hàng đá tấm trắng vàng 18K – Bảng 10li

5.500.000 4.950.000

– Nhẫn tầm 1 chỉ (làm cho cứng thì hơn 1,2 chỉ)

– Đá tấm hàng thường (đá nhân tạo). RIOGEMs đề nghị dùng đá tấm Cz 1-2li

– Thợ gia công tại Buôn Mê Thuột

– Phù hợp cho người làm việc ở lĩnh vực bất động sản, cho vay, bảo vệ, ….