Nhẫn Bát Nhã tâm kinh cho nữ vàng phong thủy

4.882.0855.249.554

  • Vàng 18K610: Tầm 8,5 phân – 1 chỉ;