Nhẫn bạc đá Hổ Phách cho nam

Liên hệ

  • Nhẫn đá Bạc đá Hổ Phách, nhẫn phong thủy Nam mệnh Môc, nhẫn phong thủy mặt đá Hổ Phách
  • Bạc ta (>96%): 1,5 chỉ
  • Đá Hổ Phách: 10li vuông