Nhẫn Bạc Thạch Anh Tóc Vàng

Liên hệ

  • Nhãn bạc mặt đá Thạch Anh Tóc Vàng, nhẫn mặt đá Thạch Anh đồng trục, nhẫn bạc cho người mệnh Thổ
  • Bạc ta(>96%): 1 chỉ
  • Đá Thạch Anh: tròn 4li tóc vàng đồng trục