Nhẫn bạc Thạch Anh Tóc Vàng và Tóc Đỏ tự nhiên phong thủy

Liên hệ

Nhẫn bạc Thạch Anh Tóc Vàng và Tóc Đỏ tự nhiên phong thủy

– Nhẫn bạc ta 96%: 1-2 chỉ;

– Mặt nhẫn là đá thạch anh tự nhiên 100%: gồm thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc đỏ, ô van 8×10, tròn 8li

– Hợp anh em, chị em phong thủy mạng KIM, THỦY, THỔ