Nhẫn Trầm Hương Rồng thè 3D

Liên hệ

  • trầm huong được RioGems gia công thiết kế kiểu dáng rồng thè 3D, phù hợp với người mệnh HỎA- MỘC.
  • Vàng 18K610
  • Trầm hương có thể được sử dụng để loại bỏ điềm xấu hoặc chướng ngại vật cản trở mục tiêu.