Nhẫn nam 2 cọp chầu Ngọc RUBY

Liên hệ

  • Nhẫn nam Vàng hình 2 Cọp mặt nhẫn đính chầu Ngọc Ruby Yên bái nét riêng của Riogems, phù hợp nam nam mệnh Thổ – Hỏa, tuổi Dần 
  • Vàng 18K610 ~ 4,3 chỉ
  • Ruby Yên Bái 10×16