Nhẫn Ngọc Bích 4 viền Hoa Văn 4 Đồng Tiền vàng

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Bích 4 viền Hoa Văn 4 Đồng Tiền vàng, Ngọc Bích có tác dụng mang đến vận may cho người đeo, giúp phát triển khả năng giao tiếp.
  • Vàng 18K610: 1,7- 2 chỉ
  • Nhẫn Ngọc Bích: 10li vuông