Nhẫn Ngọc Bích Canada khắc 2 CỌP 3D chầu ngọc lửa

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Bích Canada khắc 2 CỌP 3D chầu ngọc lửa bảng bo 12 li
  • Ngọc bích Canada (hàng Nephrite hạng A) được chạm khắc rất tinh xảo, phù hợp với người tuổi Dần.