Nhẫn Ngọc Bích nữ bảng 5li vuông bọc 4 đồng tiền vàng18K chạy 2 viền tấm Cz

Liên hệ

Nhẫn Ngọc Bích nữ bảng 5li vuông bọc 4 đồng tiền vàng18K chạy 2 viền tấm Cz hợp nữ mệnh HỎA – MỘC, với thiết kế 4 đồng tiền vàng 2 viền Đá tấm Cz

– Chất liệu: Vàng 18K610 ~ 1,1-1,5 chỉ, Đá tấm Cz, Ngọc Bích

Nhẫn Ngọc Bích đeo ngón út thích hợp nữ làm ăn, kinh doanh