Vòng trầm hương hàng SÁNH CHÌM khắc hình 12 con giáp

Liên hệ

  • vòng tay gỗ 12 con giáp được thiết kế chạm khắc tỉ mỉ  công phu hình 12 con giáp phù hợp với phong thủy tuổi của khách hàng.
  • Trầm hương tự nhiên