Nhẫn phong thủy – Nhẫn Ngọc Bích

6.300.000

  • Vàng 18K610: ~ 1.2-1,4 chỉ
  • Ngọc Bích Canada bảng vuông 10 li