Nhẫn phong thủy Bát Nhã Tâm Kinh (KHÔNG XOAY, bảng ~20li)

Liên hệ

  • Vàng 18K610K: bảng 16li: 1,4 chỉ