Nhẫn phong thủy Bát Nhã Tâm Kinh VÀNG 18K (KHÔNG XOAY, bảng ~20 mm)

Liên hệ

  • Vàng 18K610K: bảng 16li: 1,4 chỉ