Nhẫn Ngọc Lam Cẩm Thạch Jadeite A – Bảng bo 8li

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Lam Cẩm Thạch Jadeite A được thiết kế bảng bo 8li theo yêu cầu khách hàng, phù hợp với người THỦY- HỎA- MỘC.
  • đeo nhẫn cẩm thạch sẽ mang theo một nguồn năng lượng dồi dào, như được tiếp thêm nguồn động lực, mạnh mẽ, lạc quan trong cuộc sống.