Nhẫn ngọc yên Ngựa nam nữ vàng đẹp phong thủy

6.577.1017.072.152

Nhẫn mặt yên ngựa nam nữ vàng đẹp phong thủy RIOGEMs

– Vàng 18K610: 1,2 – 1,4 chỉ

– Vàng 10K: 1-1,1 chỉ