Nhẫn nam vàng hình Rồng đính Ruby Sao

Liên hệ

  • nhẫn nam vàng 610 thiết kế 2 hình rồng 2 bên đính RuBy sao, phù hợp với nam tuổi Thìn mệnh HỎA- THỔ. 
  • Vàng 18K610
  • Ruby Sao