Nhẫn chữ Vạn vàng TRẮNG đeo ngón ÚT – ÁP ÚT

Liên hệ

  • Nhẫn chữ Vạn vàng Trắng 2 sợi lông voi đem đến sự tốt lành và hạnh phúc. Xem mẫu trực tiếp tại Showroom Riogems
  • Vàng Trắng 18K610 ~ 1,3 chỉ
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.