Mặt dây chuyền Phật Quan Âm Nam Hải THẠCH ANH tóc xanh

Liên hệ

  • Mặt dây chuyền Phật Quan Âm Nam Hải THẠCH ANH tóc xanh là biểu tượng cho lòng từ bi, bác ái, lòng hướng thiện và hướng Phật.
  • Mặt dây chuyền hình Phật Quan Âm Nam Hải được chế tác từ đá THẠCH ANH tóc xanh còn đem lại bình an và giải trừ tai ác cho gia chủ, đặc biệt là còn mang đến điềm lành cho người đeo chúng.
  • Chất liệu: Đá THẠCH ANH tóc xanh – 4,6 cm.
  • Hợp mệnh: MỘC – HỎA.