Lắc tay Thạch Anh tóc đỏ mix vàng siêu xinh

Liên hệ

  • Lắc tay nữ Thạch Anh tóc đỏ mix vàng siêu xinh, thích hợp nữ mệnh HỎA- THỔ. Mang lại tài lộc, tăng thêm lòng can đảm cho người sữ dụng
  • Vàng 18K610
  • Đá Thạch Anh tóc đỏ