Lắc tay phong thủy mệnh Mộc - Vòng tay ngọc bích RIOGEMs

- Vàng 33%: 1,3 chỉ

- Ngọc bích tự nhiên 6li

- Công thợ Buôn Mê Thuột