Vòng tay Rồng Rồng tranh ngọc Thạch Anh tóc vàng (Khách đưa VÒNG FAKE gia công vàng)

Liên hệ

  • Vòng tay con rồng hoặc lắc tay nam rồng vàng 18K được gia công từ ngọc ngà cùng vàng 18K chạm khắc hình 2 Rồng tranh ngọc, mang vẻ uy nghi, quyền lực.
  • Vàng 18K610: 7 cây(vàng 10K thì hơn 5 cây)
  • Hột Sapphire xanh dương 39ct
  • Vòng tay vàng hợp anh em mệnh MỘC THỦY
  • Hoặc hợp với nam tuổi Thìn, Thân, Tí