Nhẫn vàng đính 2 bạch ngọc phong thủy cho nữ

Liên hệ

Nhẫn vàng đính 2 bạch ngọc phong thủy cho nữ 

– Vàng 18K610 : tầm 5 phân (tùy ni tay to nhỏ mà lượng vàng lệch nhau)

– Hạt ngọc 5-6 li tròn (Phong thủy cực mạnh)