Nhẫn Bạch Ngọc Cẩm Thạch – Bảng vuông 6li

Liên hệ

  • Nhẫn Bạch Ngọc Cẩm Thạch – Bảng vuông 6li được gia công chuyên nghiệp tại RioGems.
  • Nhẫn cẩm thạch trắng phù hợp với người mệnh THỦY- KIM.