Nhãn túi tiền VÀNG 18K đá phong thủy (được tư vấn màu đá phù hợp MỆNH)

Liên hệ

Vàng 18K610 ~ 8 phân – 1 chỉ

 Ruby, Thạch anh Tóc, Ngọc Bích, Bạch Ngọc