Nhẫn Tỳ Hưu nữ vàng 18K phong thủy (vàng đúc, THỰC TẾ)

Liên hệ

Nhẫn tỳ hưu nữ vàng 18K, nhẫn tỳ hưu nữ bằng vàng nguyên khối tại RIOGEMs

Vàng 18K610: 9 phân – 1,2 chỉ đúc;