Nhẫn Tỳ Hưu nữ vàng phong thủy (vàng đúc)

Liên hệ

Nhẫn tỳ hưu nữ vàng 18K, nhẫn tỳ hưu nữ bằng vàng nguyên khối tại RIOGEMs

Vàng 18K610: 9 phân – 1,2 chỉ đúc;