Nhẫn Ngọc Bích Mini – Bảng Bo

Liên hệ

Nhẫn Ngọc Bích Mini – Bảng Bo, Đá Ngọc Bích là biểu tượng của chòm sao Thất Nữ.

Nhẫn Ngọc Bích Canada( hàng Nephrite hạng A): 4li bo