Nhẫn Ngọc Bích 2 viền Hoa Văn – Giác Lòng 10li

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Bích 2 viền hoa văn giác lồng nhẫn được gia công thiết kế tại RioGems phù hợp nam mệnh Hỏa – Thổ
  • Vàng 18K610: 1, chỉ, bảng 10 li
  • Lọa Ngọc: Ngọc Bích