Nhẫn ngọc Bích bọc lá trúc Vàng

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Bích bọc vàng phong thủy hợp nữ mênh Hỏa – mênh Mộc thiết kế 4 đồng tiền vàng 2 viền tấm Cz
  • Vàng 18K610 ~ 1,1-1,5 chỉ
  • Thích hợp nữ làm ăn, kinh doanh