Nhẫn Ngọc Bích 2 viền hoa văn – Giác lòng 12 li bảng bo

Liên hệ

  • Nhẫn Ngọc Bích 2 viền hoa văn – Giác lòng 12 li bảng bo, Đá Ngọc Bích biểu hiện cho lòng dũng cảm và sự khiêm tốn, có khả năng truyền cho người chủ sự vững tâm và làm cho người đó trở nên thông thái hơn.
  • Vàng 18K610: 1,4 chỉ
  • Ngọc Bích: bàng bo 12li