Nhẫn Ngọc Bích Canada bọc vàng 18K chạy 2 viền hoa văn – Giác lòng 12mm bảng bo

Liên hệ

Nhẫn Ngọc Bích Canada là sản phẩm biểu hiện cho lòng dũng cảm và sự khiêm tốn. Nhẫn Ngọc Bích bọc vàng 18K chạy 2 viền hoa văn còn làm cho người đeo trở nên thông thái hơn.

– Loại vàng: Vàng 18K610 ~ 1,4 chỉ.

– Loại đá: Ngọc Bích bảng bo 12 li.

– Sản phẩm có khả năng truyền cho người chủ sự vững tâm và may mắn.