Nhẫn Càn Long Bạch ngọc Jadeite (hàng HẠNG A) – Bảng bo 14mm

Liên hệ

Nhẫn Càn Long Bạch ngọc Jadeite (hàng HẠNG A) – Bảng bo 14mm giúp khai thông trí tuệ, sự tự tin, tác động đến hệ tuần hoàn và nhu động ruột nên giảm chứng biếng ăn, nâng cao chức năng đào thải độc tố

– Chất liệu: Bạch ngọc Jadeite

– Bảng nhẫn: Bảng bo

– Kích thước Bảng Nhẫn ngọc đeo ngón cái: 14li

– Sản phẩm phù hợp với người mệnh KIM – THỦY