Nhẫn Bát Nhã Tâm kinh vàng Trắng bảng 8li xoay 360

Liên hệ

  • Nhẫn Bát Nhã Tâm kinh vàng Trắng xoay 360 RioGems được gia công tại Riogems
  • Vàng 18K610 2,5 chỉ