Nhẫn Bạch Ngọc bọc vàng xoắn kép

Liên hệ

  • Nhẫn Bạch Ngọc bọc vàng xoắn kép phù hợp cho mệnh Kim – Thủy
  • Vàng 18K610: ~ 5 phân
  • Bạch Ngọc tự nhiên bảng bo 6 li