Dây chuyền dạng Mì 2li Vàng 18K Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát đá Agate

Liên hệ

Dây chuyền dạng Mì (dây mì) 2li tròn:  vàng tây 18K 7,5 phân
Mặt Hư không tạng bồ tát đá Agate (mã não 3,5cm): đính móc vàng tây 18K 2 phân