Vòng tay nam Rồng Rồng Bạc ta khủng

Liên hệ

  • Vòng tay nam chặm khắc tinh xảo 2 hình Rồng KHỦNG chầu viên Mã Não đen là lạo đá hộ mệnh mạng lại may mắn và hạnh phúc cho người sữ dụng 
  • Bạc ta
  • Agate ( Mã Não )
  • Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột