Vòng tay mã mão Agate đỏ 8.2mm

Liên hệ

  • Vòng tay chuỗi hạt mã mão Agate đỏ 8.2mm giúp cho chủ nhân may mắn trong công việc, cuộc sống, bình an, sức khoẻ vẹn toàn
  • Chất liệu: Đá mã mão
  • Số lượng: 22 viên
  • Sản phẩm hợp mệnh: Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ