Nhẫn tỳ hưu VÀNG 18K phong thủy cho nữ

4.163.4864.476.867

Nhẫn tỳ hưu vàng phong thủy RIOGEMs cho nữ

– Vàng 18K610: tầm 1 chỉ (tùy cỡ tay)

– Công thợ Buôn Mê