Nhẫn Trầm Hương sánh chìm TỰ NHIÊN 100% bảng bo & vuông

Liên hệ

Nhẫn Trầm Hương sánh chìm phong thủy bảng bo và vàng vuông. Nhẫn gỗ trầm hích hợp anh em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,…

– Trầm hương thật 100%: 8-16li bảng bo và bảng vuông;

– Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột;