Nhẫn bát nhã tâm kinh 4 chỉ VÀNG 18K, xoay 360, bảng 15mm

Liên hệ

Nhẫn bát nhã tâm kinh (vàng 18K, xoay 360, bảng 15li)

  • Vàng 18K610: 4 chỉ