Nhẫn ngựa vàng 3D khắc 2 BITCOIN vàng 18K đeo ngón ÚT

Liên hệ

  • Nhẫn bitcoin vàng này là 1 dạng của Nhẫn Signet được RIOGEMs thiết kế lại hình Ngựa vàng phù hợp Tuổi Ngọ – Dần – Tuất, 
  • Vàng 18K610: 1,85 chỉ – giác lòng tầm 2,5 chỉ