Nhẫn cưới nửa trái tim vàng 18K khắc tên FREE đính Cz trắng

Liên hệ

  • Nhẫn cưới đính đá Cz, nhẫn cưới khắc tên kết hợp hình trái tim đính đá Cz trắng phù hợp mênh Kim – Thủy
  • Vàng 18K610: 7 phân/chiếc
  • Đá Cz trắng: 2 li